გულქართლი

გულქართლი – პურადი, მოყვასისათვის გაჭირვებისას ხელის გამომწვდელი, გულუხვი, სტუმართმოყვარე, მართალი, პატიოსნების მოყვარე ადამიანია. ქართლი, საქართველოს სხვა ნაწილებთან შედარებით, განთქმული იყო პურის მოსავლით და ითვლებოდა საქართველოს ბეღლად. მხარეში მცხოვრებნი პურადი და  გულუხვები იყვნენ. ამიტომაც დარქმევია ქართლელებს გულქართლი. ეს სიტყვა სწორედ ამიტომ გადაქცეულა პურადობისა და სტუმართმოყვარეობის სინონიმად.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *