სახელმძღვანელოთა ჩამონათვალი 2023-2024 სასწავლო წლისათვის

სახელმძღვანელოების ჩამონათვალი 2023-2024 სასწავლო წლისთვის

პირველი კლასი

ქართული  – „საქართველოს მაცნე“

მათემატიკა – „ინტელექტი“

ბუნება – „სულაკაური“

მუსიკა – „წყაროსთვალი“

ხელოვნება – „დიოგენე“

ინგლისური – „სულაკაური“ (სტარტერი)

 

მეორე კლასი

ქართული  – „საქართველოს მაცნე“

მათემატიკა – „ინტელექტი“

ბუნება – „სულაკაური“

მუსიკა – „წყაროსთვალი“

ხელოვნება – „დიოგენე“

ინგლისური – „სულაკაური“ (დონე 1)

 

მესამე კლასი

ქართული  – „მერიდიანი“

მათემატიკა – „სულაკაური“

ბუნება – „სულაკაური“

მუსიკა – „წყაროსთვალი“

ხელოვნება – „მერიდიანი“

ინგლისური – „სულაკაური“ (New Building)

მე და საზოგადოება – „სიდი“

 

მეოთხე კლასი

ქართული  – „მერიდიანი“

მათემატიკა – „სულაკაური“

ბუნება – „სულაკაური“

მუსიკა – „წყაროსთვალი“

ხელოვნება – „მერიდიანი“

ინგლისური – „სულაკაური“

მე და საზოგადოება – „სიდი“

 

მეხუთე კლასი

ქართული – „სწავლანი“

მათემატიკა – „სულაკაური“

ბუნება – „სულაკაური“

ინგლისური – „სულაკაური“

გერმანული – „სულაკაური“

რუსული – „21“

ჩვენი საქართველო – „კლიო“

მუსიკა – „ინტელექტი“

ხელოვნება – „მერიდიანი“

 

მეექვსე კლასი

ქართული – „სწავლანი“

მათემატიკა – „სულაკაური“

ბუნება – „სულაკაური“

ინგლისური – „სულაკაური“

გერმანული – „სულაკაური“

რუსული – „21“

ჩვენი საქართველო – „კლიო“

მუსიკა – „ინტელექტი“

ხელოვნება – „მერიდიანი“

 

მეშვიდე კლასი

ქართული – „სწავლანი“

მათემატიკა – „სულაკაური“

ბიოლოგია- „კლიო“

ფიზიკა – „ინტელექტი“

ინგლისური – „სულაკაური“

რუსული – „21“

ისტორია – „დიოგენე“

გეოგრაფია – „სულაკაური“

მუსიკა – „ინტელექტი“

ხელოვნება – „დიოგენე“

მოქალაქეობა – „დიოგენე“

 

მერვე კლასი

ქართული – „სწავლანი“

მათემატიკა – „სულაკაური“

ბიოლოგია- „კლიო“

ფიზიკა – „ინტელექტი“

ქიმია – „საქართველოს მაცნე“

ინგლისური – „სულაკაური“

რუსული – „21“

ისტორია – „დიოგენე“

გეოგრაფია – „სულაკაური“

მუსიკა – „ინტელექტი“

ხელოვნება – „დიოგენე“

მოქალაქეობა – „დიოგენე“

 

 

მეცხრე კლასი

ქართული – „სწავლანი“

მათემატიკა – „სულაკაური“

ბიოლოგია- „კლიო“

ფიზიკა – „ინტელექტი“

ქიმია – „საქართველოს მაცნე“

ინგლისური – „სულაკაური“ (Tune Up 1)

რუსული – „21“

ისტორია – „დიოგენე“

გეოგრაფია – „სულაკაური“

მუსიკა – „ინტელექტი“

ხელოვნება – „დიოგენე“

მოქალაქეობა – „დიოგენე“

 

მეათე კლასი

ქართული – „სწავლანი“

მათემატიკა – „ინტელექტი“

ბიოლოგია- „კლიო“

ფიზიკა – „ინტელექტი“

ქიმია – „ინტელექტი“

ინგლისური – „სულაკაური“

რუსული – „21“

ისტორია – „დიოგენე“

საქ. ისტორია – „დიოგენე“

გეოგრაფია – „სულაკაური“ (Tune Up 2)

მუსიკა – „ინტელექტი“

ხელოვნება – „დიოგენე“

მოქალაქეობა – „დიოგენე“

 

მეთერთმეტე კლასი

ქართული – „სწავლანი“

მათემატიკა – „სულაკაური“

ბიოლოგია- „კლიო“

ფიზიკა – „ინტელექტი“

ქიმია – „ინტელექტი“

ინგლისური – „სულაკაური“ (Tune Up 3)

რუსული – „არტანუჯი“

ისტორია – „დიოგენე“

საქ. ისტორია – „დიოგენე“

გეოგრაფია – „სულაკაური“

 

მეთორმეტე კლასი

ქართული – „სწავლანი“

მათემატიკა – „სულაკაური““/“ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“

ინგლისური – „Macmillan“ – Gateway B1/B1+

რუსული – „არტანუჯი“

ისტორია – „დიოგენე“

საქ. ისტორია – „დიოგენე“

სამოქალაქო თავდაცვა – „სიდი“

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *