რეგისტრაცია ასაკობრივი ექსტერნის გამოცდისთვის!

ყურადღება! განათლების მინისტრის ბრძანების თანახმად, ცხადდება რეგისტრაცია ასაკობრივი ექსტერნის გამოცდებზე. რეგისტრაციის ვადა 21. 02. 2022 – 02. 03. 2022. გამოცდები ჩატარდება 15 მარტიდან 25 მარტის ჩათვლით. რეგისტრაციის მსურველები დაუკავშირდით სკოლას.
გაგზავნილია მამუკა თედიაშვილი-(ი)ს მიერ 13:48-ზე
შეყვანა
Write to მამუკა თედიაშვილი

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *