ყურადღება! ექსტერნის გამოცდები იწყება!

ყურადღება! ზოგადი განათლების ცალკეული კლასის/ კლასების/სემესტრის საგნის/საგნების ექსტერნის გამოცდაზე დარეგისტირების ვადაა 2019 წლის 18 თებერვლიდან 28 თებერვლის ჩათვლით. გამოცდები ჩატარდება 2019 წლის 15 მარტიდან 25 მარტის ჩათვლით.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *