ყურადღება!

 • 2017 წლის 18 დეკემბერს, კომპანია „კრეატივ ივენთი“ მართავს ბავშვთა ნამუშევრების გამოფენას სახელწოდებით: „მე მინდა საქართველო მიცნობდეს“ (თემა თავისუფალი);
 • ღონისძიება გაიმართება საპატრიარქოს ახალგაზრდული ცენტრის დარბაზში, მისამართზე: წმ. ელიას მთა, სამების საკათედრო ტაძარი, პირველი სართული;
 • ღონისძიებაში მონაწილეობის მისაღებად ვიწვევთ 5-დან18-წლამდე ასაკის მოსწავლეებს;
 • 2017 წლის 16 დეკემბერს, შაბათს,11:00 საათიდან 16:00 საათამდე,გამოფენის გახსნამდე,მოსწავლეთა ნამუშევრებისაჭიროა მოტანილ იქნეს, ექსპოზიციის მოსაწყობად, საპატრიარქოს ახალგაზრდული ცენტრის დარბაზში, წმ. ელიას მთა, სამების საკათედრო ტაძარი, პირველი სართულზე;
 • ნამუშევრების ზომა და თემატიკა შეუზღუდავია (მოსწავლეზე მხოლოდ ერთი ნამუშევარი),მიიღებაროგორც სახვითი, ისე გამოყენებითი ხელოვნების ნამუშევრები (გრაფიკა, ფერწერა, თექა, ფარდაგი, გობელენი, ლითონზე და ხეზე კვეთის ნიმუშები, კოლაჟი, ნაქარგობები-ძაფით, ბისერებით, ბაფთებით; მცირე პლასტიკა, მინანქარი და სხვა).
 • ღონისძიებაში მონაწილეობის მისაღებად კომპანიის მიერ დაწესებული გადასახადი შეადგენს 25 ლარს, რომელიც მოიცავს გამოფენაში მონაწილეობას, ასევე, კატალოგის მომზადებას,რომელშიც ყველა მოსწავლის  ნამუშევარიგანთავსება.მოსწავლეები დაჯილდოვდებიან სიგელებითა და დიპლომებით.
 • აღნიშნული გადასახადი უნდა გადაირიცხოს ღონისძიების ორგანიზატორი კომპანიის ,,კრეატივ ივენთი“ ანგარიშზე,მოსწავლის სახელისა და გვარის მითითებით (ს.ს. „თიბისი ბანკი“, ბანკის კოდი:TBCBGE22, ანგარიშის ნომერი GE74TB7811336080100004, შპს ,,კრეატივ ივენთი“);
 • ინდივიდუალურად გაფორმდება ხელშეკრულება ყველა მონაწილის მშობელთან, მეტი დაცულობის;
 • ფორსმაჟორული მდგომარეობის დადგომის დროს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), მონაწილე მოსწავლეებს მათ მიერ შემოტანილი თანხა დაუყოვნებლივ დაუბრუნდებათ;
 • მოსწავლისნამუშევარიწარმოდგენილ უნდა იყოსჩარჩოშიანპასპარტუში, მინის გარეშე, უნდაჰქონდესწარწერა (სადაცმითითებულიიქნებამასწავლებლის, მოსწავლისსახელიდა გვარი, ასაკი, სათაური, სკოლა ან სტუდია-ნაბეჭდი სახით) და აუცილებლადსაკიდები;
 • ღონისძიების სტუმრები იქნებიან საზოგადოების გამოჩენილი მოღვაწეეები, პროფესიონალი მხატვრები;
 • 2017 წლის 18 დეკემბერს ღონისძიების დამთავრებისთვანავე ყველა მონაწილე ვალდებულია თავისი ნამუშევარი წაიღოს იმავე დღეს 21:00 საათამდე.აღნიშნულ საკითხს საორგანიზაციო ჯგუფი შეუფერხებლად  უზრუნველყოფს, წინააღმდეგ შემთხვევაში საორგანიზაციო კომიტეტი იხსნის პასუხისმგებლობას ნამუშევრის დაცულობაზე;
 • საორგანიზაციო ჯგუფი კატალოგის მოსამზადებლად საჭირო მონაცემების შეგროვებასა და გამოცემაზემუშაობას ღონისძიების დამთავრებისთანავე დაიწყებს. კატალოგის დაბეჭდვის და მონაცემების მიწოდების  დრო მითითებული იქნება ხელშეკრულებაში.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით მეილზეGamopena2017@gmail.com;                     

ტელ: 555 11 94 24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *