ჩვენი მოსწავლეების წარმატება საატესტატო გამოცდებზე საბუნებისმეტყველო საგნებში

2017 წლის საატესტატო გამოცდაზე საბუნებისმეტყველო საგნებში წმინდა ილია მართლის მეტერტმეტე კლასის მოსწავლეებმა საკმაოდ მაღალი შედეგი აჩვენეს. საშუალო ქულა საგნების მიხედვით ასეთია: გეოგრაფია – 8,25; ფიზიკა – 7,73; ქიმია – 8,02; ბიოლოგია -8,47

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *